0%
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

IV tura - Ankieta: Prokrastynacja wśród studentów

 

Dla kogo przeznaczone jest badanie?

Ankieta dotyczy problemu prokrastynacji wśród studentów - czyli dobrowolnego odkładania zamierzonych zadań/zachowań, mimo świadomości negatywnych tego konsekwencji w przyszłości. Badanie jest częścią pracy doktorskiej, przygotowywanej na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS.

Ankieta jest przeznaczona dla studentów. Badania pokazują, że zjawisko prokrastynacji występuje w tej grupie. Jednak stosunkowo mało wiemy o jego przyczynach, dynamice i konsekwencjach. Dzięki waszemu wsparciu, uzyskane wyniki staną się podstawą do zaprojektowania skutecznych oddziaływań, mających na celu pomoc w radzeniu sobie z prokrastynacją. Wyniki badań posłużą do stworzenia interwencji terapeutycznej, mającej na celu pomoc osobom prokrastynującym.

Ankieta składa się z kilku kwestionariuszy, ich wypełnienie zajmie ok. 20 min. Uczestnicy wypełniają ankietę czterokrotnie, w odstępie około 4 miesięcy. Jest to tzw. badanie podłużne, czyli takie, które pozwoli na obserwację, jakie zmiany zaszły pomiędzy pomiarami. W tym celu, bardzo ważna jest deklaracja uczestników, że postarają się wziąć udział w czterech turach badania.

 

  • Uczestnictwo jest dobrowolne, a odmowa lub wycofanie się w trakcie badania nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami.

 

  • Badanie jest anonimowe. Proszę jedynie o podanie adresu e­-mail, na który zostanie przesłany link do ankiet wypełnianych w kolejnych turach badania. Adres ten pozwoli także połączyć kwestionariusze wypełnione przez tę samą osobę. 

 

  • Wyniki ankiet są poufne, to znaczy że indywidualne dane uzyskane od uczestnika nie będą rozpowszechniane w sposób umożliwiający identyfikację osoby badanej, a jedynie zbiorczo przetwarzane w celu opracowania naukowego.

 

  • Jako podziękowanie za wytrwałość — wypełnienie kwestionariuszy w 4 turach badania, za zgodą osoby badanej, adres mailowy zostanie wykorzystany także do losowania nagród: 1 bonu do Empiku o wartości 500 zł i 3 bonów o wartości 100 zł.

 

W przypadku pytań dotyczących badania, na każdym jego etapie można się skontaktować z kierowniczką projektu Martyną Kowalską, pisząc maila na adres: mkowalska1@swps.edu.pl.

Projekt badań został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję ds. Etyki Badań Naukowych Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

 

Zachęcam do wypełnienia ankiety i proszę o szczere odpowiedzi.

Jestem bardzo wdzięczna za pomoc i poświęcony czas.

 

Martyna Kowalska

Doktorantka na Wydziale Psychologii 

SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego